Friday, 2 December 2011

Tugasan KRT3013 TMK

1.    Tugasan 1A  - Forum 10%

                  - tarikh akhir 3/10/20112.    Tugasan 1B – Esei 20%

Soalannya:

Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik 
darjah.Sebagai guru di sekolahrendah,jelaskan isu berikut:

1.    Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah

2.     Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (1)

3.    Tugasan  1C – Pembangunan Blog 30% - Blogger

-         Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru

-         Markah akan di beri mengikut perkembangan blog

Tarikh akhir 12/Dis/2011

No comments:

Post a Comment